Medifix

Leverancier in medisch meubilair en zorgproducten

45 jaar Medifix: de historie

Het begon in 1977 allemaal vanuit een garagebox. 

Jan Huisman werkte al jaren bij een bedrijf dat producten leverde aan de zorg en kwam tot de ontdekking dat je alleen in grote eenheden disposables kon afnemen. Vooral voor kleinere zelfstandige zorginstellingen als bejaardentehuizen was dit niet praktisch. Het idee ontstond om deze disposables in kleinere eenheden aan te leveren. Dit bleek een groot succes. De garagebox werd al snel te klein en er werd een mooi pand gevonden aan de Nijverheidsweg 8 in het Brabantse Udenhout. Dit is nog steeds de uitvalsbasis van het bedrijf. 

Het relatiebestand en assortiment groeide evenredig hard. De vrouw van Jan, Mieke Huisman, nam ook haar intrede in het bedrijf en beide hebben hun stempel gedrukt. Nog altijd wordt er vol lof over hen gesproken. “Eigenaren met een warm hart en veel liefde voor het personeel”. 

In de loop der jaren is het assortiment meegegroeid met de vraag vanuit de markt. Van voornamelijk disposables veranderde dat naar o.a. ADL hulpmiddelen, rolstoelen en tilliften. Ook diverse regionale zorgverzekeraars werden beleverd met bedden en loophulpmiddelen. Dit groeide al snel uit tot een heuse dienstverlenende tak met een filiaal in Goor (Twente) van waaruit 25 medewerkers verzekerden in Oost-Nederland voorzagen van hulpmiddelen. Door een wijziging in de wet (intrede WMO) in 2004 werd deze dienstverlening ondergebracht bij de driehoek gemeente-kruisvereniging-verzekeraar en ging de vestiging Goor volledig mee over.

In Udenhout werd in 2005 het stokje overdragen van Jan en Mieke Huisman aan Thom van de Voort. Thom was destijds al zo’n 8 jaar in dienst bij Medifix. Onder de leiding van Thom is het assortiment uitgebreid met diverse merken en zorgproducten. Medifix contracteerde o.a. buitenlandse producenten en werd een specialistische importeur op het gebied van medische hulpmiddelen. Alle leveranciers werden met zorg uitgekozen, waarbij exclusiviteit het uitgangspunt was. Zo kon garantie, nazorg en continuïteit gewaarborgd worden voor de verpleegkundigen en cliënten van de instellingen.

De vraag vanuit de zorg veranderde van aanbodgericht naar vraaggericht en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen werden eenpersoonskamers de norm in plaats van dat men met 4 cliënten op een kamer lag. Dat betekende ook een andere kijk op de inrichting van zo’n kamer. Met de eigen Pharmasafe® producten werd er aan deze vraag voldaan. Samen met lokale toeleveranciers is Thom om tafel gegaan en kwamen ze tot een uniek ontwerp van medicijnkastjes. In een tijd waarin de medicijnopslag weinig kleur en huiselijkheid uitstraalde veroverden zij de markt met huiselijke oplossingen. Productinnovatie stond voorop bij beide partijen. Na de medicijnkastjes kwamen er o.a. medische trolleys, medicijnkluisjes en complete medicatieopslag voorzieningen bij. De producten in de Pharmasafe® lijn werden continu verder doorontwikkeld en verbeterd.

In 2015 verkocht Thom het bedrijf aan een investeringsmaatschappij, die in 2016 Joris van Campenhout aanstelde als directeur. In de jaren die volgden staat verdere uitbreiding van het productportfolio met passende, kwalitatief uitstekende producten centraal. Dit alles met het oog op het verder professionaliseren van de drie expertises van Medifix: opslag en distributie van medicatie, inrichting dagbehandelkamer en verpleeg- en ziekenhuisbedden. Voor deze laatste werd er zelfs een ander bedrijf overgenomen. De doorontwikkeling van de Pharmasafe® lijn stond niet stil en een verhoogde medicijnwagen werd toegevoegd aan het assortiment. Digitale automatiseringsslagen werden gemaakt, een nieuwe website werd gelanceerd en om de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn werd voor de Pharmasafe® productlijn een configurator ontwikkeld.

Inmiddels is Medifix uitgegroeid tot dé specialist in opslag en distributie van medicatie, inrichting van de dagbehandelkamer en importeur van verpleeg- en ziekenhuisbedden en is de eerste grote internationale order een feit. 2022 is het jaar waarin Medifix haar 45-jarig bestaan viert en terug kan kijken op een mooie historie. Een bedrijf wat met veel liefde is opgericht en in de loop van de jaren is meegegroeid met de markt. Een prachtige basis waarop ook naar de toekomst toe met veel optimisme verder doorgebouwd kan worden.

45 jaar Medifix: de historie