Medifix

Leverancier in medisch meubilair en zorgproducten

Healing environment in de zorg

Healing environment is een begrip dat je in de zorg steeds vaker tegenkomt. Maar wat betekent het nou eigenlijk? En wat kunnen wij, als Medifix, doen om het healing environment in de zorg te verbeteren?

Letterlijk vertaalt betekent healing environment ‘genezende of helende omgeving’. Maar niet elke helende omgeving is een healing environment. 

In de zorg hebben we het over een healing environment als de omgeving het welzijn van de patiënt bevorderd. In een zorginstelling ligt de focus uiteraard altijd op het voorkomen en genezen van ziektes. Ondanks dat het dus een ‘helende omgeving’ is, hebben we het in dit geval niet over een healing environment. Daarvoor moeten we een stapje verder gaan.

Healing environment in de zorg

Bij healing environment ligt de focus op het ontwikkelen van een fijne omgeving voor de patiënt zodat hij/zij sneller geneest of in ieder geval de situatie van de ziekte niet vervelender maakt. Maar ook voor de familie en medewerkers in de zorg moet deze omgeving bijdrage aan minder stress. Volgens de omgevingspsycholoog is er sterk bewijs dat (het zicht op) natuur en frisse lucht hier aan bijdraagt. Ook zijn er aanwijzingen dat stilte en natuurlijk daglicht hier aan bijdraagt, maar daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden.

Door de fysieke omgeving van een zorginstelling aan de hand van evidence based design (op basis van wetenschappelijk onderzoek om de best mogelijke resultaten te bereiken) in te richten, wordt voor patiënten, familie en personeel het welzijn bevorderd en stress verminderd. Het verminderen van stress zorgt er vervolgens voor dat patiënten hierdoor minder verdoving en medicijnen gebruiken en dat patiënten sneller herstellen.

Medifix is groot voorstander van het creëren van een healing environment en kan hier op verschillende manieren aan meehelpen. Met de Silentia schermen wordt niet alleen een complete oplossing geboden die voldoet aan alle afschermbehoeften in de gezondheidszorg, maar wordt ook de mogelijkheid geboden om de omgeving te creëren die zich er op richt om het welzijn van patiënten, familie en werknemers te bevorderen en hun stress te verminderen.

Deze schermen worden ingezet als bedscherm, ziekenhuisscherm of praktijkscherm om situaties van onderzoek, behandeling en verpleging af te schermen en zo de privacy te waarborgen. Deze schermen zijn te personaliseren door ze met een zelf gekozen print te laten maken. In het kader van healing environment kan er bijvoorbeeld een foto van een bos of een park worden gekozen.

Ook ons unieke luchtzuiveringsconcept past uitstekend binnen een healing environment in de zorg. Middels de sensor  worden de volgende parameters gemeten: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, CO2, VOC’s, fijnstof, koolmonoxide, stikstofdioxide en ozon. Daarnaast beschikt de sensor over een virusindicator. Deze virusindicator geeft aan in hoeverre de binnenlucht gevoelig is voor virussen.

Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Healing environment in de zorg